ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานกองสาธารณสุข

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลช่วยปฏิบัติงานกองสาธารณสุข

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์เอกสาร

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์เอกสาร

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาดไทย ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน บัตรใหม่ และเปลี่ยนบัตรถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

เรื่อง มหาดไทย ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน บัตรใหม่ และเปลี่ยนบัตรถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 นั้น เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้าง กระจายไปในหลายพื้นที่และมีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณ๊การติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนสูงขึ้นในแต่ละวัน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานที่บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีผู้ขอรับบริการเป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยจึงให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม จากเดิมภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ
 
 
 
 

 

Attachments:
Download this file (143870.jpg)143870.jpg[ ]170 Kb

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" รอบที่ 2

         เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ " เด็กอวด (ทำ) ดี " เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ได้แสดงออกทางความคิด พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติจริงจากการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้กรอบแนวคิด " รู้ รัก สามัคคี " ในรูปแบบการทำงานเป็นทีม โดยกำหนดรับสมัครรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2564 และปรับรูปแบบการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา" (Coffee Talk) ในพื้นที่เป็นรายภูมิภาคให้เป็นการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดและปรับระยะเวลาการจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ (www.เด็กอวดทำดี.com)
alt

Attachments:
Download this file (128681.jpg)128681.jpg[ ]169 Kb

บทความ อื่นๆ ...

alt
นางสาวเสาวณีย์  เลื่อนแก้ว
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางยี่รงค์

ข้อมูลการดำเนินงาน

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ?

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839