ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการศัตรูมะพร้าว

alt alt
alt alt
alt alt

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือตัดวัชพืช

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือตัดวัชพืช

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ไม่เกิน 3 ครอบครัวและคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จังหวัดละ 1 คน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น เป็นสุข เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และบุคคล ซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาครอบครัวด้วยการมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบ โดยมีหลักเกณฑ์รายละเอียดตามเอกสารท้ายนี้ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน
alt alt

alt alt
alt alt

Attachments:
Download this file (108955.jpg)108955.jpg[ ]144 Kb
Download this file (108956.jpg)108956.jpg[ ]118 Kb
Download this file (108957.jpg)108957.jpg[ ]145 Kb
Download this file (108958.jpg)108958.jpg[ ]108 Kb
Download this file (108959.jpg)108959.jpg[ ]120 Kb
Download this file (108960.jpg)108960.jpg[ ]94 Kb

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย

บทความ อื่นๆ ...

alt
นางสาวเสาวณีย์  เลื่อนแก้ว
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางยี่รงค์

ข้อมูลการดำเนินงาน

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ?

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839