ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ถึงระดับท้องถิ่น! เตรียมออกกฎหมายจบปัญหาคุณแม่วัยใส

          ปัญหาคุณแม่วัยใส หรือการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลเร่งแก้ไขมาโดยตลอด ทั้งในระดับภาพรวมและลงลึกถึงระดับท้องถิ่น ** ล่าสุด ได้มีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาคุณแม่วัยใสในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้ส่วนท้องถิ่นต้องจัดบริการให้วัยรุ่นในพื้นที่ได้รับการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์อย่างรอบด้าน ถูกต้อง และไม่เลือกปฏิบัติ ดังนี้ 
          1. จัดให้มีสถานบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ มีบุคลากรให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
          2. จัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่วัยรุ่น เช่น การฝึกอบรมการประกอบอาชีพหรือจัดหางาน ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม
          3. จัดให้มีระบบประสาน ส่งต่อ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและช่วยเหลือคุณแม่วัยใสอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
         หลังจากนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีจุดบริการเชิงรุกที่เข้าถึงวัยรุ่นทุกคนและลดจำนวนคุณแม่วัยใสทั่วประเทศให้ได้มากที่สุด


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839