ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ไม่เกิน 3 ครอบครัวและคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จังหวัดละ 1 คน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น เป็นสุข เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และบุคคล ซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาครอบครัวด้วยการมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบ โดยมีหลักเกณฑ์รายละเอียดตามเอกสารท้ายนี้ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน
alt alt

alt alt
alt alt

Attachments:
Download this file (108955.jpg)108955.jpg[ ]144 Kb
Download this file (108956.jpg)108956.jpg[ ]118 Kb
Download this file (108957.jpg)108957.jpg[ ]145 Kb
Download this file (108958.jpg)108958.jpg[ ]108 Kb
Download this file (108959.jpg)108959.jpg[ ]120 Kb
Download this file (108960.jpg)108960.jpg[ ]94 Kb


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839