ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" รอบที่ 2

         เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ " เด็กอวด (ทำ) ดี " เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ได้แสดงออกทางความคิด พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติจริงจากการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้กรอบแนวคิด " รู้ รัก สามัคคี " ในรูปแบบการทำงานเป็นทีม โดยกำหนดรับสมัครรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2564 และปรับรูปแบบการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา" (Coffee Talk) ในพื้นที่เป็นรายภูมิภาคให้เป็นการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดและปรับระยะเวลาการจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ (www.เด็กอวดทำดี.com)
alt

Attachments:
Download this file (128681.jpg)128681.jpg[ ]169 Kb
alt
นางสาวเสาวณีย์  เลื่อนแก้ว
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางยี่รงค์

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839