โครงการเยาวชนบางยี่รงค์ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเยาวชนบางยี่รงค์ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ประจำปี 2564

 

เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ได้จัดโโครงการเยาวชนบางยี่รงค์ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ขึ้น

เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

และปัญหาที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติด ให้ตระหนักรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคม  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

เป็นการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน  ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป และกิจกรรมในครอบครัว  โดยจัดเป็นการให้ความรู้  ประกอบด้วย  ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์  ปัญหา  และผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว  และสังคมให้สามารถเป็นเกราะป้องกันเยาวชนจากปัญหาดังกล่าวได้    

alt

 

alt

 

alt


 


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839