ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิรับเงินอะไรบ้าง?

          ปัญหาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม หมายถึง การเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ไม่ใช่ความจำเป็นของกิจการ เช่น การเลิกจ้างเพราะเกิดจากความรู้สึกไม่พอใจกันในเรื่องส่วนตัวระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง หรือการจงใจกลั่นแกล้งกันให้เดือดร้อน ซึ่งในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม หรือไม่มีเหตุอันสมควร ลูกจ้างมีสิทธิดังนี้
          1.ค่าชดเชย กรณีเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วันขึ้นไป ส่วนจะได้รับในอัตราเท่าไร ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน ตามมาตรา 118 ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562
          2.ค่าชดเชยพิเศษ กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ
          3.ค่าชดเชยพิเศษ กรณีนายจ้างปรับปรุงหน่วยงานโดยนำเครื่องจักร มาแทนกำลังคน
          4.สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งกำหนดให้ทราบล่วงหน้า
          5.ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
          การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมไม่ได้บัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานโดยตรง แต่เป็นหลักการในวิธีการพิจารณาคดี เมือคดีขึ้นสู่ศาลแรงงาน กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้ศาลสั่งให้รับลูกจ้างกลับเข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างเดิม แต่ถ้าหากศาลเห็นว่าทั้งสองฝ่ายไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้นายจ้างต้องจ่ายค่าเสียหายแทนการรับกลับเข้าทำงาน
         ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกาาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่างๆหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ช่องทางเฟสบุ๊ค : ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติะรรม Ministry Of Justice,Thailand แอปพลิเคชัน Justice Care : บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุข หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

alt

       


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839