ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข่าวดี ประชาชนกลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนรับ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง ฟรี!

         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรี 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาสำหรับตรวจโควิดด้วยตนเอง คนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน เพื่อควบคุมและลดการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
         กลุ่มเป้าหมาย   
         . ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)
         . ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)
         . ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด
         . ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน
         การแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง มี 2 รูปแบบ ดังนี้     
         1) แจก ATK ณ ชุมชนแออัดและตลาด 
         ผู้ประสานงาน/อสม./อสส. ลงทะเบียนรับ ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) หรือหน่วยบริการในพื้นที่ จากนั้นนำ ATK มาแจกให้กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วจากเจ้าหน้าที่ หรือ แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"
         2) แจกที่หน่วยบริการ/คลินิก/ร้านยาที่ร่วมโครงการ
         . ประชาชนที่มีสมาร์ทโฟน กรอกแบบคัดกรองในแอปฯ เป๋าตัง ที่เมนู " รับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี " เพื่อทำแบบประเมินและหากผลประเมินพบว่า สามารถรับ ATK ได้ ให้เลือกคลินิกหรือร้านยาที่จะไปรับชุดตรวจ
         . กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน : สามารถขอรับ ATK ได้ที่ รพ.,รพ.สต., ศบส. โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้
         ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร. 1330
alt

Attachments:
Download this file (207800.jpg)207800.jpg[ ]152 Kb


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839