ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฉีดฟรี ! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มเป้าหมายอีก 3 กลุ่ม ขยายเวลาถึง 31 ธ.ค.64

     คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เห็นชอบขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และขยายประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มอีก 3 กลุ่ม โดย สปสช. ได้เตรียมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับบริการกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 6.2 ล้านโดส โดยกลุ่มที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ประกอบด้วย
     . 7 กลุ่มเสี่ยงเดิม คือ
         
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
          2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
          3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรับเคมีบำบัดและเบาหวาน
          4. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
          5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
          6. โรคธาลัสซีเมียและผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
          7. โรคอ้วน (มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไปหรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
     . เพิ่มเติม 3 กลุ่มใหม่ ได้แก่
          1. บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19
          2. ผู้อยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมากเสี่ยงต่อการระบาด (ทุกช่วงอายุ เช่น ชุมชนแออัด โรงเรียน)
          3. กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์ (ทุกช่วงอายุ)
     ทั้งนี้ ท่านสามารถขอฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบล.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และคลีนิคเอกชนที่เข้าร่วมฯ หรือสอบถาม โทร. 1330 สายด่วน สปสช.
alt


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839