สภาพทั่วไป เทศบาลตำบลบางยี่รงค์

ที่ตั้ง
พื้นที่ของเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางคนที ประมาณ 5 กิโลเมตร และตั้งห่างจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ 20 กิโลเมตร

อาณาเขต
       ทิศเหนือ ติดต่อ ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี
       ทิศใต้ ติดต่อ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
    ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
       ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
       ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
    ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี

เนื้อที่
      เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ มีพื้นที่ประมาณ 9.02 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,637 ไร่

ภูมิประเทศ
     เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน และมีลำคลองหลายสาย น้ำเป็นน้ำจืด

จำนวนหมู่บ้าน
     เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้ง 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
     หมู่   1 บ้านคลองไทยบำรุง 71 79 150 49
     หมู่   2 บ้านคลองขวาง 69 88 157 49
     หมู่   3 บ้านคลองตาจ๋า 40 55 95 36
     หมู่   4 บ้านคลองตาจ๋า 48 55 103 44
     หมู่   5 บ้านคลองตาจ๋า 48 64 112 34
     หมู่   6 บ้านบางยี่รงค์ 19 31 50 24
     หมู่   7 บ้านบางยี่รงค์ 63 96 159 50
     หมู่   8 บ้านบางยี่รงค์ 106 98 204 66
     หมู่   9 บ้านบางยี่รงค์ 47 45 92 31
     หมู่ 10 บ้านบางยี่รงค์ 88 107 195 63

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839