สภาพทางเศรษฐกิจ ทต.บางยี่รงค์

อาชีพ
     เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนมะพร้าว สวนส้มโอ สวนชมพู่ ฯลฯและรับจ้างทั่วไป โดยแบ่งได้ ดังนี้
       เกษตรกรรม ประมาณ  60%
       ลูกจ้างเอกชน, รับจ้างทั่วไป ประมาณ  20%
       รับราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประมาณ  10%
       ค้าขาย ประมาณ    5%
       อาชีพอื่น ๆ ประมาณ    5%


หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
       โรงงานอุตสาหกรรม    -  แห่ง
       ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์  1  แห่ง
            ตั้งอยู่ริมถนนสาย สส 4013 (สายวัดโบสถ์-ราชบุรี)  หมู่ที่ 6
            ตั้งอยู่ริมถนนสาย สส 4013 (สายวัดโบสถ์-ราชบุรี)  หมู่ที่ 9
       อู่ซ่อม/ตัดผุ/ทำสีรถยนต์  -  แห่ง
       ปั้มน้ำมันและก๊าซ  1  แห่ง
            ปั้มหลอด ตั้งอยู่ริมถนนสาย สส 4005 (สายบางนกแขวก-บ้านปราโมทย์) หมู่ที่ 1
       ฟาร์มทางการเกษตรทางประมง
            ฟาร์มเลี้ยงหมู ตั้งอยู่ริมถนนสาย สส 3063 (สายบางยี่รงค์-คลองตาจ๋า) หมู่ที่ 4
            ฟาร์มเลี้ยงไก่ ตั้งอยู่ริมถนนสายบางยี่รงค์-โรงหีบ  หมู่ที่ 10
ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839