สภาพทางสังคม เทศบาลตำบลบางยี่รงค์

การศึกษา
     ในเขตเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ มีสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จำนวน  2  แห่งประกอบด้วย
       โรงเรียนคลองตาจ๋า หมู่ที่ 3  ระดับประถมศึกษา
       โรงเรียนศาลแม่อากาศ หมู่ที่ 7  ระดับประถมศึกษา
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  5  แห่ง
       ระบบประชาสัมพันธ์/หอกระจายข่าว จำนวน 10 จุด 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
            หมู่ที่   1  ตั้งอยู่ ณ บ้านนายสุประดิษฐ์ ยอเซฟ
            หมู่ที่   2  ตั้งอยู่ ณ บ้านนายพะวัง  ทำลานดี
            หมู่ที่   3  ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนคลองตาจ๋า
            หมู่ที่   4  ตั้งอยู่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4
            หมู่ที่   5  ตั้งอยู่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5
            หมู่ที่   6  ตั้งอยู่ ณ บ้านนายอนุรักษ์  คงประเสริฐ
            หมู่ที่   7  ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนศาลแม่อากาศ
            หมู่ที่   8  ตั้งอยู่ ณ บ้านนายสายุทธ  ชั่งดวงจิตร์
            หมู่ที่   9  ตั้งอยู่ ณ ร้านค้าของนายสง
            หมู่ที่ 10  ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
       ระบบประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวแบบไร้สายของเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จำนวน 15 จุด

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

       วัดทางพุทธศาสนา  -  แห่ง
       โบสถ์คริสต์ 1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
       ศาลเจ้าทางจีน 2  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9


การสาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ที่พักสายตรวจ/ป้อมตำรวจ  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณแยกสะพานบางนกแขวก หมู่ที่ 9

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839