โครงสร้างพื้นฐาน ทต.บางยี่รงค์

การคมนาคม
       ถนนลาดยาง 18  สาย
       ถนนคอนกรีต   6  สาย
       ถนนหินคลุก   1  สาย

การโทรคมนาคม
       ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  -  แห่ง
       ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  5  ตู้

การไฟฟ้า
     พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบางยี่รงค์มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมีจำนวนครอบครัวที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 446 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       แม่น้ำ ลำน้ำ ลำคลอง  10  สาย
            แม่น้ำแม่กลอง
            คลองตาจ๋า
            คลองไทยบำรุง
            คลองฝรั่ง
            คลองบางขุน
            คลองขวาง
            คลองยายคุด
            คลองซื่อ
            คลองโรงหีบ
            คลองบางยี่รงค์

แม่น้ำที่สร้างขึ้น

       ระบบประปาหมู่บ้าน  3  แห่ง
            หมู่ที่  2  ณ ตรงข้ามวัดคริสต์
            หมู่ที่  7  ณ โรงเรียนศาลแม่อากาศ
            หมู่ที่  8  ณ ริมถนนสายหมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 ต.บางยี่รงค์
       ระบบประปาเทศบาลตำบลบางยี่รงค์  3  แห่ง
            หมู่ที่  3  ณ โรงเรียนคลองตาจ๋า
            หมู่ที่  4  ณ ริมถนนสาย สส 3063
            หมู่ที่  6  ณ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยี่รงค์

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839