นายประยูร แย้มสุนทร
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางยี่รงค์
นายนพล ศรีระหงษ์
รองประธานสภาเทศบาล
 
นางสาวดวงรัตน์ ชวลิตธำรงค์
เลขานุการสภาเทศบาล

สภาเทศบาลตำบลบางยี่รงค์
นางสาวผ่องศรี  อัตโชติ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
นายประยูร  แย้มสุนทร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นางสาวรุ่งนภา  เปรมรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
นางยุพา  อ่อนละมูล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายวินัย ประยูรหงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
นางอุไร  เอี้ยววิลัย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นางสาวดวงรัตน์  ชวลิตธำรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
นายธนู  เข็มทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายนพล  ศรีระหงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
นายเอกพงษ์  ตนประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นางสาววนิดา  ศรีมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
นางสมส่วน  สว่างงาม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839