ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมให้ความรู้ หลักสูตร "การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล" สำนักปลัด 67
2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 13
3 โครงการส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9
4 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ สำนักปลัด 61
5 โครงการหนูยิ้มสดใส ฟันแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6
6 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8
7 โครงการสุขภาพดีตามวิถีแผนไทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 79
8 ประชาสัมพันธ์คู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน สำนักปลัด 7
9 โครงการพัฒนายกระดับร้านอาหาร แผงลอย และรถเข็นจำหน่ายอาหาร สำนักปลัด 68
10 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด 36
11 โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ สำนักปลัด 58
12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 64
13 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด 64
14 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 57
15 โครงการส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโ่รคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบครบวงจร สำนักปลัด 139
16 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ สำนักปลัด 134
17 กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 2557 Administrator 582

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ดาวน์โหลดแนะนำ


อัตราแลกเปลี่ยน


แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839