ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เขต 2 หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำนักปลัด 3
2 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เขต 1 หมู่ที่ 7,8,9,10 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำนักปลัด 2
3 นายกเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากโควิด - 19ให้กับนายอำนวย ดอกไม้งาม สำนักปลัด 2
4 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 22 รายการ สำนักปลัด 2
5 โครงการ กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 สำนักปลัด 36
6 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สำนักปลัด 47
7 โครงการอบรมให้ความรู้ หลักสูตร "การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล" สำนักปลัด 99
8 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 41
9 โครงการส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 39
10 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ สำนักปลัด 89
11 โครงการหนูยิ้มสดใส ฟันแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 73
12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 35
13 โครงการสุขภาพดีตามวิถีแผนไทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 111
14 ประชาสัมพันธ์คู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน สำนักปลัด 42
15 โครงการพัฒนายกระดับร้านอาหาร แผงลอย และรถเข็นจำหน่ายอาหาร สำนักปลัด 91
16 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด 42
17 โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ สำนักปลัด 87
18 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 94
19 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด 104
20 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 83
21 โครงการส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโ่รคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบครบวงจร สำนักปลัด 170
22 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ สำนักปลัด 171
23 กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 2557 Administrator 636

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ดาวน์โหลดแนะนำ


อัตราแลกเปลี่ยน


แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839