ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งทีี่ 34/2563 สำนักปลัด -
2 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งทีี่ 33/2563 สำนักปลัด 1
3 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6
4 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก สำนักปลัด 4
5 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 กองคลัง 1
6 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัคร และเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 5
7 ประชาสัมพันธ์การรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด 4
8 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัคร และเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 9
9 ประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน สำนักปลัด 6
10 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา สำนักปลัด 5
11 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ปี 2563 สำนักปลัด 4
12 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งทีึ่ 29/2563 สำนักปลัด 5
13 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28 / 2563 สำนักปลัด 5
14 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6
15 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล สำนักปลัด 6
16 ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ ให้แก่กลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทั่วไปในการป้องกันตนเองและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักปลัด 5
17 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชน สำนักปลัด 1
18 ประกาศอำเภอบางคนที เรื่อง การแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) สำนักปลัด 3
19 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 8
20 เจ้าน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ลงพื้นที่ซ่อมท่อประปาบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 คลอง 6 ตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 8
21 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย สำนักปลัด 6
22 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาและค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 11
23 ประชาสัมพันธ์การสแกนคิวอาร์โค๊ดไลน์กลุ่มเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 6
24 ประชาสัมพันธ์การสแกนคิวอาร์โค๊ดเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 10
25 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมดรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย " 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID - 19" สำนักปลัด 14
26 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง การสำรวจและการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักปลัด 20
27 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมุลฝอยติดเชื้อ สำนักปลัด 15
28 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอรับใบอนุญาตติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร สำนักปลัด 13
29 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ สำนักปลัด 11
30 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขึ้นทะเบียนและขอจดทะเบียนการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ สำนักปลัด 14

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ดาวน์โหลดแนะนำ


อัตราแลกเปลี่ยน


แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839