ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563 สำนักปลัด -
2 ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สำนักปลัด 2
3 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย รับและยื่นแบบเพื่อการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 กองคลัง 2
4 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองคลัง 2
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผู้ป่วยบัตรทองเฮ ! รักษาได้ทุกที่ เริ่มนำร่อง กทม. - ปริมณฑล สำนักปลัด 3
6 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ธอส. ขยายเวลาช่วยลูกหนี้เดิม เฟส 2 ถึง 31 มกราคม 2564 สำนักปลัด 3
7 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 3
8 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563 สำนักปลัด 6
9 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563 สำนักปลัด 5
10 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 สำนักปลัด 7
11 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 8
12 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 5
13 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งทีี่ 34/2563 สำนักปลัด 11
14 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งทีี่ 33/2563 สำนักปลัด 6
15 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 13
16 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก สำนักปลัด 13
17 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 กองคลัง 9
18 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัคร และเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 15
19 ประชาสัมพันธ์การรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด 15
20 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัคร และเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 20
21 ประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน สำนักปลัด 15
22 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา สำนักปลัด 13
23 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ปี 2563 สำนักปลัด 13
24 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งทีึ่ 29/2563 สำนักปลัด 12
25 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28 / 2563 สำนักปลัด 13
26 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 14
27 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล สำนักปลัด 15
28 ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ ให้แก่กลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทั่วไปในการป้องกันตนเองและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักปลัด 90
29 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชน สำนักปลัด 10
30 ประกาศอำเภอบางคนที เรื่อง การแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) สำนักปลัด 11

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839