ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักปลัด 289
242 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติตามคู่มือสำหรับประชชน สำนักปลัด 178
243 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครั้งที่ 5/2559 สำนักปลัด 198
244 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครั้งที่ 4/2559 สำนักปลัด 172
245 ขอเรียนเชิญเชิญเข้าร่วมประชุมการหามาตรการรองรับในกรณีการระบาดของโรคในมะพร้าวและภาวะมะพร้าวล้นตลาด สำนักปลัด 216
246 โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นปี พ.ศ.2559 สำนักปลัด 199
247 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครั้งที่ 3/2559 สำนักปลัด 160
248 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครั้งที่ 2/2559 สำนักปลัด 185
249 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครั้งที่ 1/2559 สำนักปลัด 190
250 สาระน่ารู้เกี่ยวกับการป้องงกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด 369
251 ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 สำนักปลัด 358
252 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย รับและยื่นแบบเพื่อการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2559 สำนักปลัด 1696
253 แจ้งให้ผู้ประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด 942
254 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักปลัด 211
255 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัด 185
256 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักปลัด 1028
257 คำสั่งเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน สำนักปลัด 181
258 คู่มือประชาชนเรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา สำนักปลัด 666
259 คู่มือประชาชนเรื่อง การจะทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพานิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา สำนักปลัด 386
260 คู่มือประชาชนเรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร สำนักปลัด 521
261 คู่มือประชาชนเรื่อง การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร สำนักปลัด 818
262 คู่มือประชาชนเรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำนักปลัด 287
263 คู่มือประชาชนเรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ สำนักปลัด 325
264 คู่มือประชาชนเรื่อง การขอรับการสงเคราะห็ผู้ป่วยเอดส์ สำนักปลัด 315
265 คู่มือประชาชนเรื่อง การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำนักปลัด 276
266 คู่มือประชาชนเรื่อง การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ สำนักปลัด 281
267 คู่มือประชาชนเรื่อง การรับชำระภาษีป้าย สำนักปลัด 288
268 คู่มือประชาชนเรื่อง การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สำนักปลัด 284
269 คู่มือประชาชนเรื่อง การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สำนักปลัด 344
270 คู่มือประชาชนเรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป สำนักปลัด 300


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839