ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
271 คู่มือประชาชนเรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา สำนักปลัด 769
272 คู่มือประชาชนเรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักปลัด 435
273 ประกาศ เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตามมาตรา 7 สำนักปลัด 352
274 คู่มือประชาชนเรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักปลัด 329
275 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลอาเซียน สำนักปลัด 223
276 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 377
277 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 560
278 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 354
279 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 สำนักปลัด 342
280 ประชาสัมพันธ์การยื่นภาษี ประจำปี 2558 กองคลัง 468
281 แผนภูมิ ขั้นตอน และกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน สำนักปลัด 216
282 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล สำนักปลัด 550
283 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทต.บางยี่รงค์ 506
284 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ทต.บางยี่รงค์ 598
285 แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัด 296
286 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ของและการให้บริการ กองการศึกษา สำนักปลัด 278
287 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค สำนักปลัด 317
288 การขออนุญาตติดประกาศเกี่ยวกับที่ดิน สำนักปลัด 297
289 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด 416
290 ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชนในการชำระภาษีบำรุงท้องที่ และการขำระภาษีป้าย สำนักปลัด 1839

หน้า 10 จาก 10

10
ถัดไป
สุดท้าย


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839