ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กองคลัง 1
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม " ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก " สำนักปลัด 2
3 คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำบรรยายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562และคำนิยามและประเภทของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 2
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยืนยันหมายเลขบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 4
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 2
6 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 4
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการของประชาชนในการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายผ่านทาง QR Code สำนักปลัด 6
8 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ กองคลัง 6
9 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง การดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 สำนักปลัด 6
10 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 8
11 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 3
12 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ปีงบประมาณ 62 สำนักปลัด 8
13 เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 105
14 การควบคุมภายใน สำนักปลัด 12
15 ประกาศ เรื่องมาตการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กองคลัง 15
16 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กองคลัง 17
17 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน กองคลัง 12
18 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ กองคลัง 14
19 ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 15
20 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ กองคลัง 15
21 ประกาศ เรื่องมาตราให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน กองคลัง 12
22 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ปี 2561 สำนักปลัด 87
23 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สำนักปลัด 57
24 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 11 ปี 2561 สำนักปลัด 47
25 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ปี 2561 สำนักปลัด 53
26 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ปี 2561 สำนักปลัด 50
27 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 11 ปี 2561 สำนักปลัด 47
28 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ปี 2561 สำนักปลัด 51
29 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 9 ปี 2561 สำนักปลัด 53
30 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 8 ปี 2561 สำนักปลัด 53

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ดาวน์โหลดแนะนำ


อัตราแลกเปลี่ยน


แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839