ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่องมาตการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กองคลัง 3
2 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กองคลัง 2
3 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน กองคลัง 3
4 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ กองคลัง 2
5 ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 2
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ กองคลัง 2
7 ประกาศ เรื่องมาตราให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน กองคลัง 2
8 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ปี 2561 สำนักปลัด 69
9 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สำนักปลัด 43
10 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 11 ปี 2561 สำนักปลัด 38
11 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ปี 2561 สำนักปลัด 43
12 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ปี 2561 สำนักปลัด 44
13 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 11 ปี 2561 สำนักปลัด 37
14 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ปี 2561 สำนักปลัด 44
15 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 9 ปี 2561 สำนักปลัด 45
16 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 8 ปี 2561 สำนักปลัด 47
17 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ สำนักปลัด 62
18 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 7 ปี 2561 สำนักปลัด 42
19 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 6 ปี 2561 สำนักปลัด 36
20 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 5 ปี 2561 สำนักปลัด 44
21 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4 ปี 2561 สำนักปลัด 45
22 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ปี 2561 สำนักปลัด 46
23 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ปี 2561 สำนักปลัด 39
24 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ปี 2561 สำนักปลัด 49
25 ประกาศ เรื่องการกำหนดทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง กองคลัง 234
26 ประกาศ เรื่อง แจ้งให้ผู้ประเมิน(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ กองคลัง 119
27 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย รับและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย กองคลัง 90
28 ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดิน ชำระภาษีบำรุงท้องที่ กองคลัง 128
29 โครงการพัฒนายกระดับร้านอาหาร แผงลอย และรถเข็นจำหน่ายอาหาร สำนักปลัด 60
30 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น กองคลัง 163

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ดาวน์โหลดแนะนำ


อัตราแลกเปลี่ยน


แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839