ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ ให้แก่กลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทั่วไปในการป้องกันตนเองและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักปลัด -
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชน สำนักปลัด -
3 ประกาศอำเภอบางคนที เรื่อง การแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) สำนักปลัด -
4 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 1
5 เจ้าน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ลงพื้นที่ซ่อมท่อประปาบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 คลอง 6 ตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 4
6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย สำนักปลัด 2
7 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาและค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 8
8 ประชาสัมพันธ์การสแกนคิวอาร์โค๊ดไลน์กลุ่มเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 5
9 ประชาสัมพันธ์การสแกนคิวอาร์โค๊ดเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 4
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมดรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย " 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID - 19" สำนักปลัด 11
11 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง การสำรวจและการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักปลัด 19
12 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมุลฝอยติดเชื้อ สำนักปลัด 13
13 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอรับใบอนุญาตติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร สำนักปลัด 12
14 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ สำนักปลัด 10
15 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขึ้นทะเบียนและขอจดทะเบียนการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ สำนักปลัด 13
16 ประกาศ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บการจดทะเบียนพาณิชย์ ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในที่ทำการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 18
17 ประชาสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 19
18 ประกาศ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 สำนักปลัด 11
19 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 30
20 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 30
21 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น สำนักปลัด 34
22 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 40
23 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองคลัง 25
24 กฎกระทรวง กำหนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ. 2562 กองคลัง 22
25 กฎกระทรวง กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กองคลัง 17
26 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษ๊ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยนช์หลายประเภท กองคลัง 14
27 กฎกระทรวง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กองคลัง 23
28 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม กองคลัง 25
29 กฎกระทรวง กำหนดอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 กองคลัง 18
30 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เหตุจำเป็นทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดาต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน กองคลัง 22

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ดาวน์โหลดแนะนำ


อัตราแลกเปลี่ยน


แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839