ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง -
2 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563 สำนักปลัด -
3 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563 สำนักปลัด -
4 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 สำนักปลัด -
5 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 4
6 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 4
7 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งทีี่ 34/2563 สำนักปลัด 7
8 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งทีี่ 33/2563 สำนักปลัด 3
9 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9
10 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก สำนักปลัด 9
11 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 กองคลัง 3
12 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัคร และเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 12
13 ประชาสัมพันธ์การรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด 9
14 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัคร และเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 14
15 ประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน สำนักปลัด 9
16 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา สำนักปลัด 8
17 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ปี 2563 สำนักปลัด 10
18 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งทีึ่ 29/2563 สำนักปลัด 9
19 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28 / 2563 สำนักปลัด 10
20 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10
21 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล สำนักปลัด 10
22 ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ ให้แก่กลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทั่วไปในการป้องกันตนเองและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักปลัด 40
23 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชน สำนักปลัด 6
24 ประกาศอำเภอบางคนที เรื่อง การแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) สำนักปลัด 6
25 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 13
26 เจ้าน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ลงพื้นที่ซ่อมท่อประปาบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 คลอง 6 ตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 13
27 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย สำนักปลัด 10
28 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาและค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 15
29 ประชาสัมพันธ์การสแกนคิวอาร์โค๊ดไลน์กลุ่มเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 9
30 ประชาสัมพันธ์การสแกนคิวอาร์โค๊ดเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 14

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ดาวน์โหลดแนะนำ


อัตราแลกเปลี่ยน


แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839