ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก สำนักปลัด 60
122 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 กองคลัง 57
123 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัคร และเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 69
124 ประชาสัมพันธ์การรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด 67
125 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัคร และเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 74
126 ประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน สำนักปลัด 69
127 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา สำนักปลัด 54
128 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ปี 2563 สำนักปลัด 68
129 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งทีึ่ 29/2563 สำนักปลัด 59
130 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28 / 2563 สำนักปลัด 56
131 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 61
132 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล สำนักปลัด 61
133 ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ ให้แก่กลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทั่วไปในการป้องกันตนเองและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักปลัด 335
134 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชน สำนักปลัด 60
135 ประกาศอำเภอบางคนที เรื่อง การแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) สำนักปลัด 55
136 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 74
137 เจ้าน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ลงพื้นที่ซ่อมท่อประปาบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 คลอง 6 ตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 80
138 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย สำนักปลัด 73
139 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาและค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 67
140 ประชาสัมพันธ์การสแกนคิวอาร์โค๊ดไลน์กลุ่มเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 56
141 ประชาสัมพันธ์การสแกนคิวอาร์โค๊ดเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 62
142 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมดรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย " 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID - 19" สำนักปลัด 68
143 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง การสำรวจและการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักปลัด 83
144 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมุลฝอยติดเชื้อ สำนักปลัด 74
145 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอรับใบอนุญาตติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร สำนักปลัด 72
146 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ สำนักปลัด 65
147 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขึ้นทะเบียนและขอจดทะเบียนการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ สำนักปลัด 69
148 ประกาศ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บการจดทะเบียนพาณิชย์ ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในที่ทำการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 71
149 ประชาสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 93
150 ประกาศ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 สำนักปลัด 65


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839