ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ กองคลัง 101
182 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง การดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 สำนักปลัด 106
183 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 103
184 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 77
185 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ปีงบประมาณ 62 สำนักปลัด 100
186 เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 817
187 การควบคุมภายใน สำนักปลัด 114
188 ประกาศ เรื่องมาตการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กองคลัง 126
189 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กองคลัง 112
190 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน กองคลัง 94
191 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ กองคลัง 108
192 ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 100
193 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ กองคลัง 99
194 ประกาศ เรื่องมาตราให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน กองคลัง 103
195 8 ขั้นตอน ฟื้นคืนชีพเด็กจมน้ำ (CPR) สำนักปลัด 85
196 ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบางยี่รงค์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 55
197 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ เรื่อง การจัดระบบบำบัด น้ำเสียสิ่งปฏิกูล ในครัวเรือน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 50
198 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ปี 2561 สำนักปลัด 200
199 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สำนักปลัด 148
200 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 11 ปี 2561 สำนักปลัด 124
201 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ปี 2561 สำนักปลัด 139
202 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ปี 2561 สำนักปลัด 120
203 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 11 ปี 2561 สำนักปลัด 143
204 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ปี 2561 สำนักปลัด 128
205 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 9 ปี 2561 สำนักปลัด 139
206 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 8 ปี 2561 สำนักปลัด 133
207 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ สำนักปลัด 152
208 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 7 ปี 2561 สำนักปลัด 116
209 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 6 ปี 2561 สำนักปลัด 113
210 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 5 ปี 2561 สำนักปลัด 128


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839