ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
241 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครั้งที่ 10/2559 สำนักปลัด 203
242 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครั้งที่ 9/2559 สำนักปลัด 212
243 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครั้งที่ 8/2559 สำนักปลัด 191
244 โครงการอบรมแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล สำนักปลัด 1158
245 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนคนพิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการมาก่อน (ภายหลังจากเดือนพฤศจิกายน 2558) สำนักปลัด 400
246 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักปลัด 177
247 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครั้งที่ 7/2559 สำนักปลัด 195
248 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครั้งที่ 6/2559 สำนักปลัด 199
249 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักปลัด 292
250 ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติตามคู่มือสำหรับประชชน สำนักปลัด 181
251 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครั้งที่ 5/2559 สำนักปลัด 202
252 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครั้งที่ 4/2559 สำนักปลัด 178
253 ขอเรียนเชิญเชิญเข้าร่วมประชุมการหามาตรการรองรับในกรณีการระบาดของโรคในมะพร้าวและภาวะมะพร้าวล้นตลาด สำนักปลัด 219
254 โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นปี พ.ศ.2559 สำนักปลัด 202
255 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครั้งที่ 3/2559 สำนักปลัด 165
256 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครั้งที่ 2/2559 สำนักปลัด 191
257 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครั้งที่ 1/2559 สำนักปลัด 195
258 สาระน่ารู้เกี่ยวกับการป้องงกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด 380
259 ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 สำนักปลัด 365
260 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย รับและยื่นแบบเพื่อการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2559 สำนักปลัด 1717
261 แจ้งให้ผู้ประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด 948
262 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักปลัด 216
263 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัด 189
264 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักปลัด 1073
265 คำสั่งเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน สำนักปลัด 185
266 คู่มือประชาชนเรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา สำนักปลัด 674
267 คู่มือประชาชนเรื่อง การจะทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพานิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา สำนักปลัด 394
268 คู่มือประชาชนเรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร สำนักปลัด 524
269 คู่มือประชาชนเรื่อง การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร สำนักปลัด 822
270 คู่มือประชาชนเรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำนักปลัด 290


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839