ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
271 คู่มือประชาชนเรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ สำนักปลัด 329
272 คู่มือประชาชนเรื่อง การขอรับการสงเคราะห็ผู้ป่วยเอดส์ สำนักปลัด 319
273 คู่มือประชาชนเรื่อง การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำนักปลัด 281
274 คู่มือประชาชนเรื่อง การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ สำนักปลัด 284
275 คู่มือประชาชนเรื่อง การรับชำระภาษีป้าย สำนักปลัด 293
276 คู่มือประชาชนเรื่อง การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สำนักปลัด 287
277 คู่มือประชาชนเรื่อง การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สำนักปลัด 359
278 คู่มือประชาชนเรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป สำนักปลัด 303
279 คู่มือประชาชนเรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา สำนักปลัด 772
280 คู่มือประชาชนเรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักปลัด 441
281 ประกาศ เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตามมาตรา 7 สำนักปลัด 357
282 คู่มือประชาชนเรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักปลัด 334
283 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลอาเซียน สำนักปลัด 227
284 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 380
285 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 564
286 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 358
287 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 สำนักปลัด 348
288 ประชาสัมพันธ์การยื่นภาษี ประจำปี 2558 กองคลัง 474
289 แผนภูมิ ขั้นตอน และกำหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน สำนักปลัด 220
290 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล สำนักปลัด 556
291 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทต.บางยี่รงค์ 548
292 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ทต.บางยี่รงค์ 602
293 แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัด 320
294 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ของและการให้บริการ กองการศึกษา สำนักปลัด 281
295 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค สำนักปลัด 326
296 การขออนุญาตติดประกาศเกี่ยวกับที่ดิน สำนักปลัด 308
297 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด 421
298 ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชนในการชำระภาษีบำรุงท้องที่ และการขำระภาษีป้าย สำนักปลัด 1889

หน้า 10 จาก 10

10
ถัดไป
สุดท้าย


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839