ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ)

พิมพ์

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ)