ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิมพ์

ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Attachments:
Download this file (หมายเลข 1 เทศบัญญัติ งปม. 61 ข้อมูลเบื้องต้น อ.pdf)หมายเลข 1 เทศบัญญัติ งปม. 61 ข้อมูลเบื้องต้น อ.pdf[ ]56 Kb
Download this file (หมายเลข 10 เทศบัญญัติ งปม.2561 รายละเอียดบันทึก.pdf)หมายเลข 10 เทศบัญญัติ งปม.2561 รายละเอียดบันทึก.pdf[ ]67 Kb
Download this file (หมายเลข 11 เทศบัญญัติ งปม. 61 รายงานประมาณการร.pdf)หมายเลข 11 เทศบัญญัติ งปม. 61 รายงานประมาณการร.pdf[ ]96 Kb
Download this file (หมายเลข 12 เทศบัญญัติ งปม.2561 รายงานรายละเอียด.pdf)หมายเลข 12 เทศบัญญัติ งปม.2561 รายงานรายละเอียด.pdf[ ]79 Kb
Download this file (หมายเลข 13 เทศบัญญัติ งปม.2561 รายงานประมาณการร.pdf)หมายเลข 13 เทศบัญญัติ งปม.2561 รายงานประมาณการร.pdf[ ]444 Kb
Download this file (หมายเลข 14 เทศบัญญัติ งปม.61 รายละเอียดประมาณ.pdf)หมายเลข 14 เทศบัญญัติ งปม.61 รายละเอียดประมาณ.pdf[ ]221 Kb
Download this file (หมายเลข 15 เทศบัญญัติ งปม. 61 ข้อบัญญัติงบประม.pdf)หมายเลข 15 เทศบัญญัติ งปม. 61 ข้อบัญญัติงบประม.pdf[ ]111 Kb
Download this file (หมายเลข 2 เทศบัญญัติ งปม.61 คำแถลงส่วนที่ 1.pdf)หมายเลข 2 เทศบัญญัติ งปม.61 คำแถลงส่วนที่ 1.pdf[ ]94 Kb
Download this file (หมายเลข 3 เทศบัญญัติ งปม.61 คำแถลง รายละเอียด.pdf)หมายเลข 3 เทศบัญญัติ งปม.61 คำแถลง รายละเอียด.pdf[ ]69 Kb
Download this file (หมายเลข 4 เทศบัญญัติ งปม.2561 คำแถลง รายละเอียด.pdf)หมายเลข 4 เทศบัญญัติ งปม.2561 คำแถลง รายละเอียด.pdf[ ]63 Kb
Download this file (หมายเลข 5 เทศบัญญัติ งปม.2561 คำแถลง รายละเอียด.pdf)หมายเลข 5 เทศบัญญัติ งปม.2561 คำแถลง รายละเอียด.pdf[ ]55 Kb
Download this file (หมายเลข 6 เทศบัญญัติ งปม.2561 บันทึกหลักการและ.pdf)หมายเลข 6 เทศบัญญัติ งปม.2561 บันทึกหลักการและ.pdf[ ]79 Kb
Download this file (หมายเลข 7 เทศบัญญัติ งปม.2561 บันทึกหลักการแ.pdf)หมายเลข 7 เทศบัญญัติ งปม.2561 บันทึกหลักการแ.pdf[ ]61 Kb
Download this file (หมายเลข 8  เทศบัญญัติ งปม.2561 บันทึกหลักการและ.pdf)หมายเลข 8 เทศบัญญัติ งปม.2561 บันทึกหลักการและ.pdf[ ]61 Kb
Download this file (หมายเลข 9 เทศบัญญัติ งปม.2561 บันทึกหลักการและ.pdf)หมายเลข 9 เทศบัญญัติ งปม.2561 บันทึกหลักการและ.pdf[ ]95 Kb