ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดให้บริการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว

พิมพ์

         การเปิดให้บริการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีในระดับพื้นที่และการสนับสนุนความช่วยเหลือในการดำเนินการร่วมกัน รายละเอียดตามไฟล์คู่มือการจัดสวัสดิการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้
https://drive.google.com/file/d/1YzvB5dT9rMyHWXPfZ45dBNoTzN6HG7t_/view?usp=drivesdk