ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดิน ชำระภาษีบำรุงท้องที่

พิมพ์

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ใช้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561